Portraits of Kyary Pamyu Pamyu, Shintaro Sakamoto, Julien David, Sapphire Slows, Daito Manabe, Kikagaku Moyo, & more for I Heart Tokyo.
Index